biografia
oferta
dyskografia
recenzje
fotosy
galeria
aktualności
powrót
trilogy

TRILOGY

Marek Bałata - vocal / bells
Art Lande - piano
Günter Wehinger - flute

1998 GOWI Records CDG 49

1. A FOLK PAINTING Marek Bałata / 14:35 mp3 (901KB)
2. OSMOGULOSIS PLEONTIS Art Lande (BMI) / 11:41 mp3 (1,63 MB)
3. BLUES FOR BILLY HART Marek Bałata / 9:42 mp3 (1,02 MB)
4. JUMPERSKI Marek Bałata / 7:17 mp3 (1,66 MB)
5. SUMMER RAIN Günter Wehinger (AKM) / 8:42

6. QUIET NOW Denny Zeitlin / Patricia Beysens / 2:43
7. TAKI PEJZAŻ Zygmunt Konieczny / Andrzej Szmidt / 5:32

Recorded Live In Warsaw 17 May 1997 / STUDIO PR im A.Osieckiej